top of page

AKTUĀLI

Biedrība „Debašu centrs” organizē apmācības tautiešiem Anglijā.
irs.jpg

Šogad Sabiedrības integrācijas fonda vadībā ar Latvijas valsts budžeta finansējumu („Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”) Pīterboro (Anglijā) latviešu biedrība īsteno projektu „Demokrātijas prakse diasporas iniciatīvām”. Projekta ideja ir apgūt debašu darba metodes un iemācīties pašiem pielietot tās diskusiju organizēšanā, sagatavojot projekta pamatojumus, darbā biedrībās, īpaši ar jauniešiem un latviešu skolu Anglijā ikdienas darba dažādošanai. Projektā 22 latviešu aktīvie organizāciju darbinieki un biedrību interesenti apguva prasmes kā organizēt debates, piedalīties tajās un arī tiesāt, kā arī sagatavot projektus darbojoties grupās.

Biedrība „Debašu centrs” piedalās projektā kā partnerorganizācija no Latvijas, kas nodrošina projekta ar mācību saturu un izpildi. ​Tā kā biedrības darbības mērķis ir dot iespēju apgūt demokrātijas pieredzi un rosināt piedalīties pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā, tas saskan ar projekta mērķi veicināt Anglijā dzīvojošās latviešu diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Spējas strādāt grupās, izvirzīt idejas, tās pamatojot, projekta dalībniekiem būs iespēja veidot argumentācijas un diskusiju prasmes ar debatētāju darba metodēm. Tās var pielietot arī piedaloties projektu konkursos, pieteikumu sagatavošanas darbā. Pēc argumentācijas un sarunu vešanas prasmju papildināšanas, projekta noslēgumā dalībniekiem būs iespēja nostiprināt debašu un kritiskās domāšanas metodes projekta sagatavošanas seminārā.

bottom of page