top of page

DEBAŠU MATERIĀLI

Debašu materiāli:

 Debašu (tiesneša) darba nolikums

 Debašu principi

 Debašu tiesneša lapa

Literatūras saraksts

Debašu lietu paraugi:

Apstiprinošās lietas 1-3 runātājs (Eiro ieviešana)

Apstiprinošās lietas 1-3 runātājs (Migrācija)

Debašu norise:

K. Popera debašu laika formāts

 Debašu lietas uzbūve

 Runātāju pienākumi debašu laikā

Debatēs izmantojamie termini

Tehniskais nodrošinājums:

 Runātāju vārdzīmes (5,4 x 9 cm)

 Laika zīmes laika tiesnesim (6,35 x 4,45 cm)

 Pieteikuma forma reģionālajam turnīram

Dalībskolu pieteikums

 Telpas izkārtojums debatēs

Nodarbību plāni:

Stundu plāns iesācējiem

Stundu plāns vidējam līmenim

World Schools debate - English

Textbook

Practical guide

Introduction for first-year debaters

Noderīgi resursi:

Jauniešu debašu projekta Debate Your Issue nolūkā Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi savā krājumā esošu grāmatu sarakstu par pa debatēšanu, retoriku, kritisko domāšanu un publisko runu. Tas ir brīvi pieejams un būs noderīgs ikvienam.

bottom of page