top of page

ZIEDO DEBAŠU CENTRAM

Ziedojumu izlietošana
Ziedotāju tiesības

Visi saņemtie ziedojumi tiek izlietoti biedrības “Debašu centrs” statūtos norādītajiem mērķiem - ar debašu kustības palīdzību veicināt Latvijas jaunatnes izglītošanas centienu nostiprināšanu un dot iespēju jauniešiem apgūt demokrātijas pieredzi un rosināt piedalīties pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā.

 

Ja, veicot ziedojumu, nav norādīts konkrēts ziedojuma izlietojuma mērķis, attiecīgais ziedojums tiek uzskatīts par vispārēju ziedojumu, ko biedrība “Debašu centrs” izlieto vispārīgi, lai sasniegtu statūtos norādītos mērķus.

 

Ja, veicot ziedojumu, ziedotājs ir norādījis konkrētu ziedojuma izlietošanas mērķi, tad ziedojums tiek izlietots konkrētajam biedrības “Debašu centrs” īstenotajam projektam vai pasākumam, kas atbilst biedrības statūtos norādītajiem mērķiem.

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

 • Norādīt mērķi, kādam ziedojums tiek veikts;

 • Būt informētam par biedrības “Debašu centrs” mērķiem, plānotajiem un rīkotajiem pasākumiem un projektiem, kuros paredzēts izmantot ziedojumu;

 • Pārliecināties par ziedojuma atbilstošu izlietojumu ziedojumā norādītajam mērķim vai biedrības “Debašu centrs” statūtos norādītajam mērķim;

 • Saņemt atbildes uz jautājumiem par ziedojuma izlietošanas mērķiem;

 • Iepazīties ar biedrības iepriekšējo gadu darbības pārskatiem un  turpmākās darbības plāniem.

Biedrības statuss un nodokļu atvieglojumi

Biedrībai “Debašu centrs” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam.

 

Ziedojot biedrībai “Debašu centrs”, gan privātpersonām, gan juridiskām personām ir tiesības izmantot normatīvajos tiesību aktos noteiktos nodokļu atvieglojumus:

 1. Juridiskām personām – Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus:

  • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

  • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

  • samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties šo atvieglojumu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

 2. Fiziskām personām – likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, iekļaujot ziedotās summas attaisnotajos izdevumos:

  • fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

bottom of page