top of page

Debašu treneru vasaras seminārs

10. līdz 12.jūlijs -  Ziemupē, kempings "Kalēji"
MĒRĶIS 
  1. izvērtēt debašu aktivitātes 2016./2017. mācību gadā dalībskolās, reģionos un Nacionālajos debašu turnīros,

  2. analizēt debašu treneru lomu un atbildību debašu prasmju apguvē, jauniešu iesaistīšanā debašu kustībā skolā un reģionā, kā arī valsts un starptautiskos debašu turnīros,

  3. pārrunāt un dalīties pieredzē par sekmīgu jauniešu sagatavošanu debatēm,

  4. analizēt “Debašu centra” kapacitāti aktivizēt debašu kustību Latvijā, iesaistīties starptautiskos projektos un tos īstenot, cienot un atceroties debašu pamatprincipus: debatēt, lai mācītos, debatēt ar cieņu un cienīt oponenta viedokli,

  5. radoši un aktīvi pavadīt laiku draudzīgā domubiedru sabiedrībā.

MĒRĶGRUPA

debašu treneri ar vismaz viena mācību gada debašu trenera pieredzi.

DALĪBAS MAKSA

EUR 20.00 (iemaksājama Debašu centra kontā), kā arī ceļa izdevumi līdz “Kalējiem” vai Liepājai.

PiETEIKŠANĀS

līdz 20. jūnijam debasucentrs@inbox.lv, norādot vārdu un uzvārdu, dalībskolu, un           kontaktinformāciju, kā arī maksātāja rekvizītus, ja nepieciešams rēķins

VIETA

Papildus informācija, zvanot Inetai Drēžei pa tālr. 26511525.

 

bottom of page