top of page

Ceļš no izvērtēšanas uz mācīšanos

  Erasmus+ projekts „Ceļš no izvērtēšanas uz mācīšanos”
MĒRĶIS 

Izpētīt debašu programmas ietekmi uz debatētāju kritiskās domāšanas prasmēm un demokrātisko vērtību nostiprināšanos; izpēte tiek veikta, ievācot datus projekta dalībnieku valstīs un analizējot tos. 

DALĪBNIEKI

Igaunija, Latvija, Lietuva, Rumānija, Slovākija, Čehija, Maķedonija, Nīderlande. 

PASĀKUMI

Debatētāju un nedebatētāju testēšana (darbības pētījums); daļēji strukturētas intervijas; semināri ar NVO pārstāvjiem, politiķiem un ekspertiem.

 

LAIKS

2015.gada februāris – 2017.gada februāris.

SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS

Veikts apjomīgs kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums pētījums divu gadu garumā astoņās valstīs, kura rezultāti parādīs, kādā mērā debašu programmas īstenošana palīdz vai nepalīdz jauniešiem pilnveidot kritiskās domāšanas prasmes, kā arī nostiprināt demokrātiskās vērtības.   

bottom of page