top of page

AR CIEŅU PAR PĀRTIKU

 Sadarbība ar biedrību “Zaļā brīvība”. Projekts “ Ar cieņu par pārtiku” “(“Global learning approach on food waste in non-formal education” nr. CSO-LA/2017/388-342
MĒRĶIS 
PASĀKUMI

Veicināt debatētāju un sabiedrības uztveri pret pārtikas izmantošanas un patēriņa paradumiem.

09.2019.- 12.2019.

paraugdebates:

11.09. Liepāja

12.09. Iecava

19.09. Daugavpils

28.09. Cēsis

starptautiska online debate

LAIKS
bottom of page