top of page

PAR DEBATĒM

Kas ir debates?
Debates palīdz:

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, loģikas principus. Gan skolēniem, gan skolotājiem debates palīdz apgūt māku gan izteikties un uzklausīt. Gatavojoties debašu tēmām, kas ir aktuālas un nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina tās, apzinoties tēmu nopietnību un svarīgumu, uzzinot daudz jaunas un noderīgas informācijas, ko vēlāk var prasmīgi izmantot arī ikdienā.

 

Debates ir saruna noteiktā laikā, kurā piedalās divas komandas (apstiprinošā un noliedzošā) trīs cilvēku sastāvā. Debates tiesā viens vai vairāki debašu tiesneši. Debašu mērķis ir pārliecināt tiesnešus par savu argumentu pārākumu pār oponentu argumentiem. Katrai komandai jābūt gatavai aizstāvēt gan apstiprinošo, gan noliedzošo viedokli par debatējamo tēmu. Debatēs notiek viedokļu, bet ne cilvēku sadursme!

 

Debates notiek latviešu, angļu un krievu valodā. Tas ļauj ne tikai izkopt runātprasmi un izzināt jaunu informāciju, bet arī veicināt savu izaugsmi valodas lietošanā. Krievvalodīgajiem jauniešiem, kas darbojas biedrībā, šāda iespēja sekmē integrācijas procesus Latvijā un veido labvēlīgu vidi jauniešu sadarbībai kopumā.

Izteikt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli,

Būt iecietīgiem un cienīt citu uzskatus,

Attīstīt kritisko un analītisko domāšanu,

Uzlabot komunikācijas spēju un prasmi klausīties,

Strādāt ar dažādiem izziņas avotiem un materiāliem, veicot pētīšanas darbu,

Attīstīt materiālu un ideju organizēšanas prasmi,

Attīstīt publiskās runas spējas, māku pārliecināt savus klausītājus,

Uzlabot valodas prasmes un lietošanu.

Galvenie debašu principi:

Debatēt, lai mācītos! – Mācīšanās ir svarīgāka par uzvaru. Debates ir paredzētas, lai apgūtu modernā un demokrātiskā sabiedrībā nepieciešamās iemaņas.

Debatēt, ievērojot godīgumu! – Godīgums ir pamats visam, kas notiek debatēs. Kā darbība debates izriet no cilvēciskas zinātkāres. Patiesības meklējumos debatētājiem ir jābūt godīgiem argumentos, pierādījumu izmantošanā un izjautāšanas atbildēs.

Debatēt ar cieņu! – Debates diskusija nenotiek par personībām, bet gan par idejām. Nedrīkst noniecināt personu tikai tāpēc, ka tai ir atšķirīgs viedoklis.

bottom of page