top of page

Empower Youth to Debate across Europe

Projekts "Empower Youth to Debate across Europe"
eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en
MĒRĶIS 
PROCESS

Uzlabot debašu programmu kvalitāti dalībvalstīs, kopā izstrādājot apmācības kursu un akreditācijas sistēmu debašu treneriem.

01.06.2018   Rīgā notika pirmā sanāksme, lai kopā pārrunātu veicamos uzdevumus un pienākumus.

Jūlijā un augustā projektā iesaistītie debašu treneri veido debašu nodarbību plānus, kuri tiks apkopoti, koriģēti sanāksmē Mainz, Vācijā, kas notiks septembrī.

Projekta ietvaros notiks divas starptautiskas projekta sanāksmes, kur tiks apmācīti treneri, kas, savukārt, organizēs apmācības savās valstīs.

Gala rezultātā tiks izveidota rokasgrāmata debašu treneriem, būs apmācīti 3 galvenie treneri no katras valsts un 15 treneri katrā valstī. Bez tam tiks izstrādāta debašu treneru akreditācijas sistēma.

DALĪBNIEKI

Nīderlande, Latvija, Lietuva, Igaunija, Slovākija, Slovēnija, Vācija, Maķedonija

01.06.2018 – 31.12.2019
DALĪBVALSTU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJU SANĀKSME MAINCĀ

No 21.09.līdz 23.09. Maincā (Vācija) norisinājās projekta "Empower Youth to Debate across Europe" dalībvalstu (Nīderlande, Latvija, Lietuva, Igaunija, Slovākija, Slovēnija, Vācija, Maķedonija) organizāciju pārstāvju otrā sanāksme. Tika pārrunāti, apkopoti un izvērtēti projekta ietvaros izveidotie debašu nodarbību plāni; precizēts un pilnveidots galveno debašu treneru (Master trainers) nodarbību (norisināsies no 1.novembra-5.novembrim Bratislavā (Slovākija)) saturs un norise; plānotas debašu treneru apmācības katrā no dalībvalstīm; pārrunātas projekta aktivitāšu efektivitātes izvērtēšanas iespējas, kā arī tika diskutēts par debašu treneru akreditācijas sistēmas veidošanas niansēm. Sanāksmes ietvaros tika uzsvērts, ka nozīmīgi ir kopīgi radīt inovācijas debašu apguvē, apvienojot teorijā gūtās atziņas ar debašu metodes praktisko pielietojumu mācību stundā, debašu klubu nodarbībās, u.c. debašu aktivitātēs. 

DEBAŠU TRENERU SEMINĀRS LIEPĀJĀ

No 17.-19.janvārim Liepājā notika seminārs debašu treneriem, kurā piedalījās 19 debašu treneri no visiem novadiem. Seminārā piedalījās arī Lietuvas debašu organizācijas vadītāja Virginija Paksiene.

Nodarbībās skolotāji iepazinās ar teorētiskajām atziņām, kā arī praktiski apguva debašu metodes sniegtās iespējas mācību procesā. Tika akcentētas mācīšanas un mācīšanās kopsakarības debašu procesā. Praktiskajās aktivitātēs, kuras tika īstenotas grupu darba ietvaros, skolotāji dalījās savā pieredzē, analizējot stundu plānus. Tika akcentēti dažādu mācību metožu ieguvumi, riski, praktiskā pielietojamība utt., lai nodrošinātu pilnvērtīgu debašu metodes pielietošanu mācību stundās un ārpus tām. 

Semināra mērķis - veicināt kvalitatīvu debašu metodes izmantošanu skolās, gan piedaloties debašu turnīros, gan mācību vajadzībām.

 Apgūtās prasmes  sekmēs debašu metodes izmantošanu, kā arī sekmēs aktīvu debašu klubu darbību dalībskolās.

DEBAŠU TRENERU SEMINĀRS IGAUNIJĀ

Starptautiskā Erasmus+ projekta "Empower Youth to Debate across Europe" ietvaros Zemgales un Rīgas reģionu debašu koordinatore Vita Ķērpe pārstāvēja biedrību „Debašu Centrs” partneru sapulcē Tallinā š.ģ. 13.-15.jūnijam kopā ar 11 dalībniekiem no Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Slovēnijas, Vācijas, Maķedonijas, Rumānijas.

Projekta mērķis bija uzlabot debašu programmu kvalitāti dalībvalstīs, kopā izstrādājot apmācības kursu un akreditācijas sistēmu debašu treneriem. Darba grupā tika apspriests akreditācijas mehānisms, prasības, nolikums, vērtēšana, sertifikācija, skaidrība utt. IDEA mājas lapā debašu treneru ērtībai būs pieejami šī projekta laikā apkopotie materiāli- programmas, stundu plāni, akreditācijas nolikums, pieteikuma anketa un citi materiāli.
 

DEBAŠU TRENERU SEMINĀRS RUMĀNIJĀ

No 10. līdz 12. jūlijam Bukarestē, Rumānijā norisinājās starptautisks debašu treneru seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no astoņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Slovākijas, Maķedonijas, Vācijas un Nīderlandes. Latviju pārstāvēja skolotājas no Liepājas: Linda Tukiša un Diāna Šmite. Semināru vadīja trīs zinoši debašu treneri no Rumānijas, Vācijas un Nīderlandes. Intensīvās nodarbībās tika pārrunātas un analizētas dažādas ar mācīšanu un mācīšanos saistītas idejas un teorijas, kā arī tās izmēģinātas praksē. Seminārā tika apkopotas debašu metodes un paņēmieni to veiksmīgai ieviešanai. Kā ļoti nozīmīga tika akcentēta atgriezeniskās saites nozīme debašu un mācību procesā kopumā. Ikvienam bija iespēja dalīties savās idejās un pieredzē praktiskajās nodarbībās, iepazīstinot citus ar iepriekš sagatavotu stundas plānu. Seminārā tika gūtas daudz noderīgas idejas debašu treneriem.

DEBAŠU SEMINĀRS LIEPĀJĀ

11.oktobrī Liepājā norisinājās debašu seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no pašvaldības iestādēm, jaunatnes organizācijām un skolām. Seminārā piedalījās arī Lietuvas debašu organizācijas vadītāja Virginija Paksiene.

Semināra mērķis - veicināt kvalitatīvu debašu metodes izmantošanu ne tikai skolās, bet daudz plašākā mērogā, iesaistot dažādu organizāciju pārstāvjus. Seminārā intensīvās nodarbībās tika apgūtas gan teorētiskas zināšanas kā arī bija iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās.

Semināra nodarbības vadīja pieredzējuši debašu treneri un dažādu nozaru vadītāji, kuri akcentēja debašu nozīmi  karjeras izaugsmē.

Apgūtās prasmes  sekmēs debašu kustības attīstību.

bottom of page