top of page

PAR DEBAŠU CENTRU

Debašu darba formas:

Biedrība Debašu centrs koordinē Latvijas Popera debašu kustību skolēniem visā Latvijā. Debašu centra reģionālās filiāles atrodas Iecavā, Daugavpilī, Rīgā un Valmierā.

Popera debates Latvijā tika ieviestas 1994. gadā ar Sorosa fonda Latvija atbalstu. 1998. gadā tika nodibināta sabiedriskā organizācija Debašu centrs (kopš 2004. gada – biedrība Debašu centrs).


Debašu centra darbība ik gadu aptver aptuveni 40 skolas visā Latvijā. Tās ir gan pamatskolas, gan vidusskolas un arodvidusskolas, gan arī ģimnāzijas. Lielākie debašu klubi atrodas Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī, Iecavā, Valmierā, Bauskā.

Biedrības Debašu centrs mērķis – ar debašu kustības palīdzību veicināt jaunatnes izglītošanās centienu nostiprināšanu, dot iespēju jauniešiem apgūt demokrātijas pieredzi un rosināt piedalīties pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā, kā arī palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas un rosināt viņus uzņemties iniciatīvu.

Debašu turnīri skolu, reģionu un valsts līmenī;

Debašu semināri skolotājiem, studentiem, topošajie debašu treneriem un tiesnešiem;

Meistarklases debašu mācīšanā, apgūšanā un lietošanā;

Semināri debašu uzstāšanās un publiskās runas prasmju uzlabošanai;

Vasaras debašu nometnes- semināri gan skolotājiem, gan skolēniem;

Starptautiski debašu pasākumi un aktivitātes, ko koordinē IDEA.

Kas ir Debašu centrs?
bottom of page