top of page

DRAUDI DEMOKRĀTIJAI

 Programmas  Europe for Citizens Projekts "Draudi Demokrātijai" 
eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en
MĒRĶIS 

Veidot jauniešos izpratni par demokrātiskiem procesiem savā valstī un Eiropā. 
 

DALĪBNIEKI

15 Eiropas Savienības valstis; katrā valstī iesaistīsies apmēram 200 jaunieši

PASĀKUMI

16.02.16 - publiskās runas konkurss

17.02.16 - publiskā debate Lielajā dzintarā

pēc tam reģionālie turnīri un 

16.04.16 - nacionālais turnīrs

21.08.16 - 25.08.16 - starptautisks pasākums Viļņā.

 

PRESES RELĪZE
LAIKS 

2015.gada decembris – 2017.gada maijs

SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS

Projekta dalībnieki labāk izpratīs populisma un demagoģijas jēdzienus, to ietekmi uz sabiedrību, gūs ieskatu par draudiem demokrātijai citās ES valstīs.
 

"OPEN UP" KAMPAŅA

Reģionālie pasākumi

Valsts mēroga pasākmi

Starptautiskie pasākumi

Eiropas jaunieši debatē par demokrātiju

 Kas ir demokrātija? Vai demokrātija ir apdraudēta pasaulē? Ko es, kā pasaules sastāvdaļa, varu darīt, lai mainītu situāciju un pievērstu tam uzmanību? Tāpēc, šī gada 26.-30.martā Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā kopā sanāca 15 valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija, Somija, Polija, Ungārija, Bulgārija, Slovēnija, Rumānija, Nīderlande, Slovākija, Čehija, Grieķija, Horvātija) debatētāji,  viņu treneri/ tiesneši un jaunie debašu entuziasti starptautiskajā  Erasmus+ projektā ‘Draudi demokrātijai’ (01.12.2015.-31.05.2017.) noslēguma pasākumā un rastu atbildes uz šiem jautājumiem Projekts tapa sadarbībā ar starptautisko debašu asociāciju IDEA, kuras biedri ir arī Latvija, Debašu centrs un Latvijas dalībskolas.  Galvenā projekta ideja ir iesaistīt jauniešus no dažādām ES valstīm diskusijās par demokrātiju, pašreizējo situāciju ES un veidiem, kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

Divu gadu laikā dalībvalstis rīkoja debašu turnīrus par aktuāliem jautājumiem, kas varētu apdraudēt viņu valstis. 2016. gada augustā dalībnieki pulcējās Lietuvā, Druskininkos, lai izveidotu vienotu redzējumu par draudiem demokrātijai no trim perspektīvām- minoritātes, ekstrēmisms un politiskais apātisms. Tagad, Bratislavā, kur tika apkopotas, izvērtētas idejas, debatētāji iemācījās pārliecinātāk paust savu viedokli un informēt citus par nepopulāriem un arī jutīgiem jautājumiem Eiropā un savā valstī.

Triju dienu laikā debatētājiem, arī 7 skolēniem no Latvijas (Līvāni, Rīga, Daugavpils, Liepāja, Vecpiebalga), bija iespēja piedalīties satura un debašu darbnīcās, kuras pieskārās sekojošām tēmām- migrācija, vēlēšanas, intergrācija, militārā sadarbība, Brexit, nacionālisms, protesti, minoritātes, masu mediji, cilvēktiesības, bērnu tiesības un privilēģijas, nacionālā identitāte, terorisms, atšķirība starp demokrātiju un brīvību, konspirācijas internetā, hibrīdkarš u.c., ko vadīja paši treneri/tiesneši un eksperti no dažādām valstīm. Latvijas treneri- Zemgales un Rīgas reģiona debašu koordinatore Vita Lauciņa-Veinere un Latgales reģiona debašu centra koordinatore Rita Murāne piedāvāja praktisko debašu darbnīcu par argumentu uzbūves metodi unsatura darbnīcu par stereotipiem kā apdraudējums demokrātijai.

Projekta organizatori vakaros piedāvāja izmēģināt debašu prasmes pasaules skolu debašu  formātā, pašiem iepazīt Bratislavu un piedalītiesKultūras Expo baudot dažādu valstu kulinārijas mantojumu.

Projekta dalībnieki noslēgumā atzina, ka kļuva daudz zinošāki, atvērtāki jautājumos, kas skar demokrātiju un tās draudiem, ka mainīt lietas pasaulē, valstī un savā pilsētā var tikai sākot pašiem ar sevi, informējot un izglītojot citus. Viņi apzinās, ka ir tā paaudze, kas var iesaistīties valstiski svarīgos lēmumu pieņemšanas pasākumos un ietekmēt tos globālā līmenī.

Rakstu sagatavoja Latgales debašu centra koordinatore Rita Murāne

bottom of page